Jacques Lipchitz

1891 1900
(Lituanie) 1891 /   (Italie) 1900